774 534 658 gardenisto@email.cz
Říčanská 1799Říčany

Palivové dřevo podle druhů

Buk

Patří mezi nejkvalitnější palivové dřevo vůbec, stejně jako habr. Hodí se jako ideální dřeva do krbu, kamen i kotlů. Rychle vysychají, lehce se zapalují a oheň z nich je živý se silně zářivými plameny. Vyznačují se vysokou výhřevností, hoří pomalu. Při hoření dochází k malému úniku jisker. Po rozřezání a naštípání je zapotřebí ihned uskladnit na krytém místě, protože velmi rychle trouchniví a výhřevnost se ztrácí.

Habr

Patří mezi nejkvalitnější univerzální palivová dřeva (vhodný do krbů, kamen i kotlů). Vyznačuje se vysokou výhřevností, poskytuje krásné a pokojné plameny s kouzelně světélkujícími rozžhavenými uhlíky. Jako palivové dřevo není příliš využíván z důvodu vysoké ceny. Oproti buku trochu pomaleji prosychá, má ale o něco lepší výhřevnost.

Jasan

Velmi kvalitní palivové dřevo s možností všestranného využití. Vlastnostmi se velmi podobá buku, má ovšem o něco horší výhřevnost (srovnatelnou s dubem). Velmi dobře hoří a dává málo sazí.

Dub

Dubové dřevo je velice ceněno pro svou tvrdost a pevnost. Je považováno za velmi vhodné dřevo na topení. Má skvělou výhřevnost (ovšem menší než buk, habr a akát) a hoří pomalým plamenem. Zanechává dlouho žhnoucí uhlíky. Při hoření dochází k malému úniku jisker a dobře se štípe. Při hoření poskytuje méně pěkný obraz plamenů než dřevo bukové. Z tvrdých listnatých dřevin prosychá nejpomaleji. Na rozdíl od ostatních dřevin musí nejprve prosychat nepřikryto pod širým nebem. Tím ho déšť zbaví tříslovin, které obsahuje. Teprve pak je třeba ho uskladnit na jeden až dva roky pod přístřešek, aby proschlo.

Akát

Dřevo s vynikající výhřevností, nejvyšší z běžně dostupných dřevin (vyšší než habr nebo buk). Při spalování však způsobuje prudké vystřelování uhlíků, není tedy vhodné do krbu. Nevýhodou je, že uhlíky rychle vyhasínají a že zanechává velmi mnoho popela

Bříza

Patří do měkkých dřev, ale svou výhřevností a vhodností pro účely topení je téměř srovnatelná s dubem a patří tedy mezi nejlepší palivová dřeva.

Bříza má charakteristickou bílou kůru, která hoří i když je vlhká. Březové dřevo je žádané palivo, dává jasný plamen a má výbornou výhřevnost. Při hoření nepraská. Pomocí březové kůry lze rozdělat oheň i za deště. Při hoření tvoří krásné plameny a poskytuje velmi příjemnou vůni dřeva (obsahuje éterické oleje).
Velmi rychle vysychá (stejně jako borovice, buk a jasan), takže lze použít po krátké době od naštípání.
Bříza je ideální pro topení v krbech a krbových kamnech. Je též mimořádně vhodná pro zatápění, či pro použití v kotlech na tuhá paliva, na dřevo či na dřevoplyn.

Javor

Kvalitní palivové dřevo, výhřevností srovnatelné s břízou. Hoří dobře a trvale.

Měkké jehličnaté dřeviny na topení

  • smrk – při hoření nádherně praská, třísky jsou ideální na zatápění
  • borovice – velmi rychle vysychá, lze ji snadno zapálit (vhodná na zatápění)
  • modřín – při spalování uvolňuje nepatrně více kouře než u smrkového dřeva

Nevýhody měkkého dřeva při topení

Rychle vzplanou, uvolňují naráz mnoho tepla, ale hoří velmi rychle.
Uhlíky rychle ztrácí žhavost. Pryskyřice, kterou ve velkém množství obsahují, způsobuje vystřelování žhavých uhlíků a zanášení komína a kotle.
Mají menší výhřevnost než tvrdé listnaté dřeviny a jejich tedy zapotřebí větší množství.
Jedinou výjimkou je borovice černá, která má výhřevnost srovnatelnou s bukem, ale její dostupnost pro využití jako palivové dřevo je minimální.
Jsou vhodné pro zatápění a pro topení ve zplyňovacích kotlech.
Jejich výhodou je nižší cena ve srovnání s tvrdým dřevem. Nedoporučují se pro topení v krbech, krbových kamnech ani pro kotle na dřevo či tuhá paliva.

Měkké listnaté dřeviny  na topení

Topol

  • dobře se štípe a velmi rychle vysychá
  • má nízkou výhřevnost a při spalování produkuje velké množství létavého popílku

Lípa

  • hoří dobře, ale krátce
  • vhodná jen pro zatápění.

Ovocné stromy na topení

  • patří mezi tvrdé listnaté dřeviny
  • jedná se o velmi kvalitní, ale vzácná a drahá dřeva
  • mají vysokou výhřevnost a tvoří krásné plameny.

Jako palivo se z důvodů vysoké ceny (malý výskyt, vysoká poptávka pro jiné účely, jako je grilování a uzení se příliš nevyužívají.

V jakých hodnotách se palivové dřevo prodává?

PRMR  – prostorový metr rovnaný
PRMS – prostorový metr sypaný

Pro nákup využijte náš e-shop s palivovým dřívím